Home

Studio UP!date verzorgt lessen in de Alexandertechniek en geeft ergonomisch advies.

Alexandertechniek

Dit is een techniek waarmee je gemakkelijk en efficiënt leert bewegen, zonder onnodige spierspanningen. Je leert hoe je spierspanningen kunt loslaten en er een nieuwe, vrije manier van bewegen voor in de plaats kunt stellen. Daardoor krijg je meer rust in je lijf en je coördinatie en balans zullen verbeteren.

De bedoeling is om de techniek in te passen in je dagelijkse activiteiten. Je krijgt geen speciale "oefeningen", maar je kunt het de hele dag door gebruiken. Zo neem je langzaam afscheid van oude spanningspatronen.

Ergonomisch advies

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving/omstandigheden aan de mens. Je kunt hierbij denken aan het ontwerpen van je werkomgeving, je huis of je tuin. Daarbij is het de mens die in principe de maat der dingen bepaalt, en niet andersom. Door je werk, huis of tuin goed in te richten, kan je prettig en gezond werken, klussen, koken, tuinieren etc.

Alexandertechniek en ergonomie passen heel mooi bij elkaar. Ze vullen elkaar goed aan: beiden, en zeker de combinatie, helpen je om lichamelijke klachten te voorkomen of verminderen. De Alexandertechniek leert je om je eigen lichaam goed te gebruiken, de ergonomie draagt er zorg voor dat je leef- of werkomgeving goed bij je past.

Wat is Alexandertechniek?

Alexandertechniek leert je om spierspanningen los te laten en om moeiteloos te bewegen.

Je leert om “ontspannen” te bewegen, waardoor je meer rust ervaart en je een betere coördinatie en lichaamshouding krijgt. Het bewegen wordt veel prettiger en ook krijgt je lichaam de kans om van klachten als gevolg van overbelasting te herstellen.


Hoe werkt het?

De manier waarop we bewegen ligt, door jarenlange herhaling, min of meer voorgeprogrammeerd in onze hersenen. We hebben feitelijk niet veel te kiezen: al onze bewegingsprogramma’s zitten als het ware onder voorkeuzeknoppen. Op zich prettig, anders zouden we bij elke beweging steeds weer moeten nadenken. Maar de keerzijde is natuurlijk dat ook minder prettige bewegingsprogramma's zijn "ingesleten": de spanningsgewoontes die we liever kwijt dan rijk zijn.


Met Alexandertechniek wordt ingegaan op deze voorgeprogrammeerde spanningspatronen. Je leert ze te herkennen en te stoppen, om er vervolgens een andere, beter gecoördineerde, beweging voor in de plaats te stellen.


Een belangrijk fundament in de techniek is NIET-doen: dat wil zeggen dat je niet onmiddellijk – volgens je voorgeprogrammeerde (spannings)patronen – reageert. Dat geeft de ruimte om een nieuwe, betere richting te geven aan het bewegen.


Het gaat er in de techniek dus niet om dat je héél erg je best doet om het "goed" te doen. Veel belangrijker is het juist om te leren "laten", om niet meteen te reageren. Waarmee overigens niet gezegd is dat je voortaan traag of ingehouden moet bewegen. Het tegendeel is waar: als je niet (meer) vastzit aan je automatische spanningspatronen, is er veel meer ruimte om vlot en vrij te bewegen. Je bereikt een meer natuurlijke coördinatie, waardoor je je lichaam beter gebruikt. Bewegen wordt weer moeiteloos en plezierig!
Marco: ... "Dankzij de Alexander Techniek die Marjo mij heeft geleerd, ging er werkelijk een nieuwe ontspannen wereld voor mij open. Gek dat je niet in de gaten hebt hoe je spanning in jouw lichaam vasthoudt. Vanuit deze nieuwe ontspanning kan ik betere presentaties geven in mijn werk, wat voor mij de aanleiding was om hiermee te starten. Maar natuurlijk werkt de ontspanning ook door in mijn dagelijkse leven, ik doe nu al mijn dagelijkse dingen met minder moeite. Kortom, echt een aanrader waar je veel baat bij gaat hebben."


Valesca: … “op zoek naar een Alexander Techniek docent(e) om mij te helpen mijn houding en zit te paard te verbeteren, kwam ik terecht bij Marjo. Het sprak me in eerste instantie aan dat zij een AT docente is met een achtergrond in zowel fysiotherapie als ergonomie en dus kennis heeft van het menselijk bewegingsapparaat. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze: Marjo heeft me op een nuchtere en op kennis gestoelde wijze een betere houding bijgebracht. Het mooie is dat het resultaat daarvan niet alleen voelbaar is in het zadel maar ook in het dagelijks leven. Dus ja, dat had ik veel eerder moeten doen!”


Katinka: ... “al snel kon ik de lessen toepassen in mijn dagelijkse leven. Na een aantal lessen kon ik al een rechtere houding bij mezelf terug zien. De totaal andere aanpak dan de meer bekende bewegingsleer Cesar of Mensendieck sprak mij erg aan. Niet “doen” maar loslaten, en de natuurlijke vorm van je lichaam weer toelaten, daar ben ik me nu heel bewust van, en dat is de eerste stap naar verandering.”


Eelco: ... “door Alexandertechniek heb ik geleerd welke mogelijkheden mijn lichaam biedt om op een minder belastende manier te staan en zitten. Daarbij heb ik wel wat aandacht nodig, maar ik hoef niet actief een bepaalde houding vast te houden. De basis is een gevoel voor de natuurlijke vorm en bewegingsmogelijkheden van je lichaam, waarbij je het jezelf makkelijk maakt door geen spieren onnodig aan te spannen.”

Hoe leer je dat?

Je kunt je de techniek eigen maken door lessen te volgen. In een individuele les van ongeveer 45 minuten werken we met eenvoudige bewegingen. Ik begeleid de bewegingen met mijn handen en natuurlijk geef ik ook mondelinge uitleg. Daardoor word je je bewust van je automatische spanningspatronen en leer je hoe je die kunt veranderen.


In de Alexandertechniek werken we altijd aan de coördinatie van het gehele lichaam. We werken dus altijd aan de basis, maar naarmate we verder komen in de lessen gaan we ons van daaruit ook steeds meer richten op jouw specifieke vragen of problemen rond het bewegen. De eerste lessen bepaal ik dus voor de volle honderd procent hoe de lesinhoud wordt samengesteld, later krijg je zelf steeds meer de regie.


Het aantal lessen dat nodig is, is afhankelijk van het doel dat je nastreeft en van je mogelijkheden om datgene wat je in de lessen leert ook daadwerkelijk toe te passen in je dagelijks leven. Al in de eerste paar lessen ontdek je veel over je eigen lichaam, na ongeveer tien lessen zul je merken dat er al heel wat veranderd is en zo’n twintig lessen geven je een stevige basis om zelf op verder te bouwen.


Alexandertechniek en meer...

Gezien mijn achtergrond als fysiotherapeut en ergonoom kunnen we desgewenst de Alexandertechnieklessen aanvullen met andere nuttige kennis.


Zo is er in een les Alexandertechniek ook ruimte te maken voor het meer algemene ergonomisch advies, bijvoorbeeld over beeldschermwerk of eenvoudige huis-,tuin- en keukenklusjes. Uitgebreid ergonomisch advieswerk kan uiteraard alleen op locatie.


Daarnaast kan ik ook wat extra aandacht besteden aan anatomie en basis-biomechanica, en natuurlijk ben ik vrij goed op de hoogte van diverse lichamelijke klachtenbeelden.


Zelf verantwoordelijkheid nemen!

Met één of twee uurtjes per week Alexandertechniek zullen niet zomaar al je spanningsgewoontes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat zou wel erg prettig zijn, maar de realiteit is ietsje anders. Je moet echt zélf aan de bak, en de techniek zoveel mogelijk gaan toepassen in je dagelijks leven. Je kunt het gebruiken bij al je activiteiten gedurende de dag. Langzaamaan raak je vertrouwd met een minder gespannen manier van bewegen, en wordt een meer gemakkelijke manier van bewegen steeds meer je "tweede natuur".

Waarom zou je het willen leren?

Met de techniek leer je om weer moeiteloos, goed gecoördineerd en dus op natuurlijke wijze “elegant” te bewegen en rust in het lijf te krijgen. Dat betekent o.a. dat je een rustiger, opener uitstraling krijgt en beter kunt presteren, waarbij je je lichaam minder belast.


Minder (spannings)klachten

Veel klachten ontstaan door overbelasting. Een aantal bekende overbelastingsklachten zijn RSI, spanningshoofdpijn of lage rugpijn. Dat kan komen doordat je werkomgeving slecht is ingericht (de ergonomie), maar ook doordat je zelf je lichaam niet optimaal gebruikt. Alexandertechniek leert je je lichaam beter te gebruiken waardoor je het minder belast, zodat het de kans krijgt om te herstellen.


Betere prestaties

Toepassing van de techniek leidt tot betere prestaties, met minder moeite en minder blessures.

De techniek wordt daarom bijvoorbeeld gedoceerd op diverse conservatoria, dans- en acteeropleidingen. Ook in sommige sporten, bijvoorbeeld hardlopen en zwemmen, wordt met de techniek gewerkt.


Betere presentatie

Alexandertechniek leert je om niet in je automatische “stress”-reacties te vervallen. Hierdoor wordt je lichaamshouding beter, je beweging rustiger, je stemgebruik en ademhaling verbeteren en je hele uitstraling wordt meer ontspannen en open.

Dit ondersteunt je in je presentatie, bijvoorbeeld bij het spreken voor groepen, maar het komt bijvoorbeeld ook je “presence” als gastheer/gastvrouw zeer ten goede. Je kunt er in alle sociale situaties baat bij hebben.

Praktische zaken en harde cijfers

De lessen worden gegeven op werkdagen. Speciale kleding is niet vereist, maar het is praktisch om kleding te dragen waarin je je goed kunt bewegen.


De leskosten zijn €50 per les van drie kwartier.

Een 10-lessenkaart kost €450 en blijft 4 maanden geldig.

Een proefles kost €30 en bestaat uit een uitgebreide introductie (een uur tot vijf kwartier) in de Alexandertechniek en dito kennismaking met de docente. Na de proefles besluit je uiteraard zelf of de techniek (en de docente) bij je passen.

Alle leskosten worden contant afgerekend per les. Eens per maand ontvang je de factuur.


Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de lessen. Dit moet je zelf even nakijken in je polis.

Ook zijn sommige werkgevers bereid (een deel van) de kosten te vergoeden, in het kader van ziekteverzuimpreventie of bijvoorbeeld om je te ondersteunen bij je presentatie.

Tenslotte bestaat er voor ondernemers de mogelijkheid om de kosten met de belastingdienst te delen.


... en voor iedereen die het helemaal zelf moet betalen: het is een investering in jezelf! Goedkoper dan de meeste vakanties, en met een "opbrengst"waar je de rest van je leven iets aan hebt.


Achtergrond

De techniek is ontwikkeld rond 1900 door een Australisch acteur,

F.M. Alexander. Hij kampte met steeds terugkerende stemproblemen en concludeerde dat hijzelf deze problemen veroorzaakte door een verkeerde manier van stemgebruik.

Dit vormde de aanleiding tot het ontwikkelen van zijn techniek.

Met behulp van spiegels observeerde hij zichzelf tijdens het spreken en ontdekte dat hij kennelijk diverse spanningsgewoontes had ontwikkeld in relatie tot het spreken, zoals het aanspannen van zijn nekspieren.


Bij het zoeken naar oplossingen ondervond hij de macht der gewoonte: je kunt wel willen “loslaten”, maar voor je het weet zit je in je oude patroon. In de techniek speelt daarom allereerst het stoppen van ongewenste gewoontes/reactiepatronen een belangrijke rol.


Al experimenterend kwam hij verder tot het inzicht dat goed stemgebruik sterk afhankelijk is van een vrije balans tussen hoofd, nek en rug. Deze balans vormt de basis voor een goede coördinatie – niet alleen van ademhaling en stemgebruik, maar van het totale lichaam.


Alexander slaagde erin zijn eigen stemproblemen op te lossen. Dit leidde ertoe dat andere mensen met stem- of ademhalingsproblemen hem om advies gingen vragen, zodat hij na enige tijd bekend werd als “the breathing man”. Later bleek dat de techniek niet alleen de stem ten goede komt, maar dat het positieve effecten heeft op het gehele lichaam. Zijn clientèle werd daarmee veel diverser. Pas op tamelijk gevorderde leeftijd ging hij mensen opleiden tot docent in zijn techniek.


Voor meer informatie over de Alexandertechniek zie: www.alexandertechniek.nl

Ergonomisch advies

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving/omstandigheden aan de mens. Je kunt hierbij denken aan het ontwerpen van je werkomgeving, je huis of je tuin. Daarbij is het de mens die in principe de maat der dingen bepaalt, en niet andersom. Door je werk, huis of tuin goed in te richten, kan je prettig en gezond werken, klussen, koken, tuinieren etc.

Studio UP!date kan je helpen bij de inrichting van je thuiswerkplek, je huis of tuin. Denk bijvoorbeeld aan het ontwerp van je nieuwe keuken. Een goed ergonomisch ontwerp levert je jarenlang plezier op! ... de kleuren en andere smaakgebonden zaken laat ik graag aan jou over.


Studio UP!date richt zich in de zakelijke sector vooral op adviestrajecten rond beeldschermwerk, baliewerk en ander zittend werk. Dit kan een individueel werkplekadvies zijn, bijvoorbeeld voor een medewerker met klachten of een handicap, maar ook een cursus beeldschermwerk voor groepen medewerkers is mogelijk.


Het spreekt voor zich dat een ergonomisch adviestraject kan worden aangevuld met individuele of groepslessen in de Alexandertechniek. Want niet alleen is het goed om de werkplek goed in te richten, het is nog veel beter als die werkplek ook goed wordt gebruikt!

Mijn naam is Marjo van Elsdingen

Ik heb diverse opleidingen gevolgd, die bijna allemaal iets met bewegen te maken hebben: fysiotherapie, ergonomie en Alexandertechniek. Na mijn afgeronde opleiding fysiotherapie ben ik een tiental jaren werkzaam geweest in de ICT-sector (automatisering) in diverse functies. Toen ik werd geconfronteerd met RSI, besloot ik het roer om te gooien en heb ik een postdoc-opleiding Ergonomie bij Arbeid gevolgd. Daarna ben ik enkele jaren werkzaam geweest als adviseur arbeidsomstandigheden in een bankbedrijf en als arbocoördinator in een ziekenhuis.


Totdat ik de Alexandertechniek op mijn weg vond. Met deze techniek kreeg ik een dieper inzicht in de manier waarop ik mijn eigen lichaam gebruikte, en leerde ik veel spierspanning los te laten waarvan ik daarvoor niet eens wist dat die er was. Met alle kennis over bewegen die ik al had, vond ik dat de Alexandertechniek een nieuwe bron van kennis vertegenwoordigde: kennis meer van binnenuit. Ik besloot om de driejarige opleiding te gaan volgen, om deze techniek ook aan anderen te kunnen overdragen.


Sinds 2006 heb ik mijn eigen studio voor Alexandertechniek en ergonomisch advies. Twee professies die elkaar prachtig aanvullen: de kennis van het inrichten van de (werk)omgeving zodat die past bij de capaciteit van de gebruiker, en de kennis om mensen te leren hun lichaam beter te gebruiken.

Ik ben vanzelfsprekend lid van de NeVLAT: de Nederlandse Vereniging van Leraren in de AlexanderTechniek. Zie www.alexandertechniek.nl

Voor meer informatie: mail of bel me!

StudioUP!date

Smetanastraat 22

3816VP Amersfoort


06 - 286 11 870


Marjo@studioupdate.nl