Lessen

Alexandertechnieklessen

Je kunt je de techniek eigen maken door lessen te volgen. In een individuele les van ongeveer 45 minuten werken we met eenvoudige bewegingen. Ik begeleid de bewegingen met mijn handen en natuurlijk geef ik ook mondelinge uitleg. Daardoor word je je bewust van je automatische spanningspatronen en leer je hoe je die kunt veranderen.

 

In de Alexandertechniek werken we altijd aan de coördinatie van het gehele lichaam. We werken dus altijd aan de basis, maar naarmate we verder komen in de lessen gaan we ons van daaruit ook steeds meer richten op jouw specifieke vragen of problemen rond het bewegen. De eerste lessen bepaal ik dus voor de volle honderd procent hoe de lesinhoud wordt samengesteld, later krijg je zelf steeds meer de regie.

Het aantal lessen dat nodig is, is afhankelijk van het doel dat je nastreeft en van je mogelijkheden om datgene wat je in de lessen leert ook daadwerkelijk toe te passen in je dagelijks leven. Al in de eerste paar lessen ontdek je veel over je eigen lichaam, na ongeveer tien lessen zul je merken dat er al heel wat veranderd is en zo’n twintig lessen geven je een stevige basis om zelf op verder te bouwen.

Alexandertechniek en meer...

Gezien mijn achtergrond als fysiotherapeut en ergonoom kunnen we desgewenst de Alexandertechnieklessen aanvullen met andere nuttige kennis.

 

Zo is er in een les Alexandertechniek ook ruimte te maken voor het meer algemene ergonomisch advies, bijvoorbeeld over beeldschermwerk of eenvoudige huis-,tuin- en keukenklusjes. Uitgebreid ergonomisch advieswerk kan uiteraard alleen op locatie.

 

Daarnaast kan ik ook wat extra aandacht besteden aan anatomie en basis-biomechanica, en natuurlijk ben ik vrij goed op de hoogte van diverse lichamelijke klachtenbeelden.

 

 

 

 

Praktische zaken

en harde cijfers

 

De lessen worden gegeven op werkdagen. Speciale kleding is niet vereist, maar het is praktisch om kleding te dragen waarin je je goed kunt bewegen.

 

De leskosten zijn €50 per les van drie kwartier.

Een 10-lessenkaart kost €450 en blijft 4 maanden geldig.

Een proefles kost €30 en bestaat uit een uitgebreide introductie (een uur tot vijf kwartier) in de Alexandertechniek en dito kennismaking met de docente. Na de proefles besluit je uiteraard zelf of de techniek (en de docente) bij je passen.

Alle leskosten worden contant afgerekend per les. Eens per maand ontvang je de factuur.

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de lessen. Dit moet je zelf even nakijken in je polis.

Ook zijn sommige werkgevers bereid (een deel van) de kosten te vergoeden, in het kader van ziekteverzuimpreventie of bijvoorbeeld om je te ondersteunen bij je presentatie.

Tenslotte bestaat er voor ondernemers de mogelijkheid om de kosten met de belastingdienst te delen.

 

... en voor iedereen die het helemaal zelf moet betalen: het is een investering in jezelf!

 

Contact: Marjo van Elsdingen - 06-286 11 870 - marjo@studioupdate.nl